• We value PARTNERSHIP
 • We like CHALLENGES
 • We are passionate about PROFESSIONALISM
 • We guarantee RELIABILITY
 • We value PARTNERSHIP
 • We like CHALLENGES
 • We are passionate about PROFESSIONALISM
 • We guarantee RELIABILITY
 • We value PARTNERSHIP
 • We like CHALLENGES
 • We are passionate about PROFESSIONALISM
 • We guarantee RELIABILITY
 • We value PARTNERSHIP
 • We like CHALLENGES
 • We are passionate about PROFESSIONALISM
 • We guarantee RELIABILITY
 • We value PARTNERSHIP
 • We like CHALLENGES
 • We are passionate about PROFESSIONALISM
 • We guarantee RELIABILITY

Projektas

Klientas: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Data: 2007 m.

Tyrimo tikslai

Išsiaiškinti miestų svečių ir turistų išlaidų turizmo reikmėms apimtis ir struktūrą.

Tyrimo metodai ir imtis

8400 miestų svečių nuo 15 m. apklausa asmeninio interviu būdu 5 didžiuosiuose bei kurortiniuose Lietuvos miestuose.