• We value PARTNERSHIP
 • We like CHALLENGES
 • We are passionate about PROFESSIONALISM
 • We guarantee RELIABILITY
 • We value PARTNERSHIP
 • We like CHALLENGES
 • We are passionate about PROFESSIONALISM
 • We guarantee RELIABILITY
 • We value PARTNERSHIP
 • We like CHALLENGES
 • We are passionate about PROFESSIONALISM
 • We guarantee RELIABILITY
 • We value PARTNERSHIP
 • We like CHALLENGES
 • We are passionate about PROFESSIONALISM
 • We guarantee RELIABILITY
 • We value PARTNERSHIP
 • We like CHALLENGES
 • We are passionate about PROFESSIONALISM
 • We guarantee RELIABILITY

PROJEKTS

Klients: Pasaules Banka

Datums: 2009

PĒTĪJUMA MĒRĶI

Pētījuma mērķis: izanalizēt globālās finanšu krīzes ietekmi uz Lietuvas uzņēmumu darbību.

PĒTĪJUMA METODES UN IZLASE

Metode un process: telefonaptauja ar 241 uzņēmumiem, kas piedalījušies BEEPS pētījumā.